Våra program

Vill du veta mer om våra program?

Hör av dig till oss på styrelsen@dandelionafrica.se eller bli medlem för att ta del av vårt nyhetsbrev.

Samhälle och rättigheter

Right(s) Way Forward är ett projekt som Dandelion Africa gör i samarbete med svenska Forum Syd. Projektet går ut på att med hjälp av olika metoder och verktyg ge organisationer i civilsamhället kraft att förändra situationen i sitt verksamhetsområde, mot ett mer jämställt och hållbart samhälle.

Wajibu wetu-projektet görs i samarbete med Forum Syd och stöds av Sveriges ambassad i Kenya. Syftet med programmet är att fördjupa demokratin, stärka medborgarnas deltagande och ansvar i samhällsutvecklingen och sätta jämställdhetsfrågan högst på Kenyas dagordning. Kenyas konstitution, som en gång hyllades som en av de mest progressiva i Afrika, har bidragit till få framsteg när det gäller att bygga demokrati och jämställdhet i landet. Därför behövs Wajibu Wetu-programmet som stödjer organisationer inom civilsamhället.

IMG_2774-scaled
DA Youth Centre

Ungdomar

Dandelion Africa har tre projekt som primärt riktar sig till ungdomar:

Girls for Leaders är ett skolbaserat projekt som arbetar för att minska kulturella hinder för flickor och för ökad jämställdhet. Genom olika utbildningsinsatser får flickorna en chans att förbättra sina betyg, sin självkänsla och sitt självförtroende. De får även kunskap och insikt om annars tabubelagda ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnlig könsstympning.

Let it Flow är ett projekt som har till syfte att stärka tjejernas självförtroende och skapa utbildning på lika villkor – oavsett kön. Varje år missar tusentals tonårstjejer upp 20% av sin skolgång. Orsaken är brist på sanitetsskydd och bristande kunskap om menstruation och därför tvingas de stanna hemma. Dandelion Africa arbetar med att distribuera sanitetsskydd och underkläder då många inte har råd med detta samt informerar och utbildar i menstruation och sanitet. Detta gör att fler flickor har möjlighet att fullfölja sina studier.

Boys for Change är ett projekt som erbjuder en plattform för pojkar att diskutera, skapa förståelse och arbeta för ett mer jämställt samhälle. Utbildningsinsatser syftar till att skapa förståelse och problematisera ämnen som exempelvis könsstympning, våld i hemmet, tvångsgiftemål, sex och samlevnad.

Hälsa

Free Clinics är ett projekt där organisationens mobila team tillhandahåller utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, såväl som allmän hälsovård i marginaliserade områden. Genom att öka medvetenhet möjliggörs att människor kan fatta informativa beslut som kan förbättra deras livskvalitet och hälsa. Utbildningar och insatser som organisationen genomför är bland annat: familjeplanering, livmoderhalscancer-screening, vaccinering, medicinsk rådgivning, HIV-testning samt mödravård. Dandelion Africa arbetar även mot FGM (kvinnlig könsstympning) via utbildningsinsatser och kampanjer.

Make the Flow är ett studentprojekt från Malmö universitet i samarbete med Dandelion Africa Sverige. Projektet är starkt kopplat till principer om hållbarhet och grundas inte enbart på hjälp-till-självhjälpsprinciper med en tanke om långsiktigt utvecklingsarbete på gräsrotsnivå, utan även att fånga in miljömässigt hållbar och långsiktig utveckling på den kenyanska landsbygden. Frågan om sanitetsskydd blir ur ett hållbarhetsperspektiv problematisk i så pass rurala områden som Dandelion Africa är verksamma i. Tidigare projekt har involverat försök att implementera tillgång till menskopp men tillgång till vatten omintetgör ett hållbart användande utan risk för sjukdomar. Make the Flow möjliggör, genom maskinen vi har lokaliserat i Indien, produktion av biologiskt nedbrytbara sanitetsskydd.

IMG_9255-scaled
women-4

Entreprenörskap

Vår fokus ligger I att sprida kunskap och hjälpa kvinnor utveckla färdigheter som förbättrar deras hälsa, hushållsekonomi och vardagsliv.

Entreprenörskapsprogrammet startades i september 2009 i Rongai Sub County, Kenya där majoriteten av kvinnorna inte har gått högstadiet och har haft tur om de ens fått gå i låg- och mellanstadiet.

The Women's Empowerment-programmet erbjöd i början workshops och utbildningar om: HIV/AIDS, positvt levande för de smittade, familjeplanering, näringslära, microfinansiering, entrepenörskap, våld i hemmet, kvinnlig könsstympning (FGM), allmän hälsa och sexualkunskap. Programmet växte med tiden och 2011 registrerades de olika kvinnogrupperna till Kenyas Ministry of Gender and Social Development. Senare har nya utbildningar växt fram i programmet, till exempel finns det workshops om hur man startar och driver en liten verksamhet, networking och table banking där man kan ta små lån och spara pengar för sig själv eller i grupp.

Table Banking-projektet består nu av totalt 842 kvinnor i 42 olika grupper och har idag tillsammans sparat ihop otroliga 4,575,211 Kenyanska Shillings!