Rent dricksvatten är för många av oss i Sverige en självklarhet, men detta är inte verkligheten för en stor del människor i Kenya. Utan tillgång till rent vatten ökar risken för vattenburna sjukdomar avsevärt.

Brist på rent vatten är ett stort och förödande problem i Kenya. Vattenkvaliteten är i många fall mycket dålig och tillgång till rent vatten är inte en självklarhet för en stor del av landets befolkning. Bybor hämtar sitt vatten i floden för att sedan, utan att koka det, använda vattnet som bland annat dricksvatten. Detta är självklart en hälsofara. En kvinna vid Molofloden berättar att allvarliga sjukdomar såsom kolera och tyfoidfeber ofta drabbar dem. ”God is our only protection” yttrade hon, men mer skydd än så förtjänar de.

I projektet Safe Water kommer familjer i byn Katorongot bli tilldelade en så kallad ”LifeStraw family”, vilket är ett vattenfilter som filtrerar bort 99,999% av bakterier, virus, parasiter samt smuts och mikroplaster. Produkten har kapacitet till att rena upp till 18 000 liter vatten. Det motsvarar vatten för en familj på fyra personer under tre års tid.

Genom ditt bidrag är du med och räddar liv. Som tack för ditt engagemang vill Dandelion Africa gärna skicka ett digitalt gåvobevis, på att en summa pengar skänks. Perfekt att ge i julklapp!

Ditt bidrag gör skillnad!

Betala via 90-konto eller Swish

90-konto: 90 06 59-4
Swish: 123 360 50 03
(Märk Swish-betalningen med meddelandet Safe Water)