Du gör skillnad!

Som medlem får du insyn i vår verksamhet både i Sverige och i Kenya och hjälper oss att föra vårt arbete framåt.

Betala ditt medlemskap

För att fullborda ditt medlemskap ber vi dig även betala medlemsavgiften om 200 kr till något av alternativen nedan.

Alt 1. Postgiro 65 69 98-2
Alt 2. Bankgiro 124-89 05
Alt 3. Swish 123 68 399 48

Märk betalningen med "medlem: [din mailadress]".

Vår medlemsansvarige återkommer till dig när du blivit tilldelad ett medlemsnummer.