Du gör skillnad!

Som medlem får du insyn i vår verksamhet både i Sverige och i Kenya och hjälper oss att föra vårt arbete framåt.

Betala ditt medlemskap

För att fullborda ditt medlemskap ber vi dig även betala medlemsavgiften till något av alternativen nedan. Du kan välja mellan tre typer av medlemskap:

  • Medlemsavgift: 200 kr
  • Medlemsavgift, utökat stöd: 400 kr
  • Familje- eller hushållsmedlemskap: 600 kr

Betalningsalternativ:

Bankgiro: 90 06 59-4

Swish: 123 360 50 03

Märk betalningen med "medlem: [din mailadress]".

Vår medlemsansvarige återkommer till dig när du blivit tilldelad ett medlemsnummer.