Dandelion Africa Sverige värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa rådande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du blir medlem eller på annat sätt kommit i kontakt med oss. Integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår hemsida: www.dandelionafrica.se

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Dandelion Africa Sverige, org.nr 802467-4544, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och administreras av dess styrelsemedlemmar. Du kan när som kontakta styrelsen@dandelionafrica.se för att meddela att du inte längre vill finnas i vårt kontaktregister eller om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss i samband med anslutning av medlemskap, det vi samlar in via vår webbplats eller från en tredje part, t.ex. information som vi får från olika tredjepartsleverantörer inom ramen för annonsnätverk.

När du blir medlem hos Dandelion Africa Sverige kommer du att lämna viss information om dig. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempelvis ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, dina personliga preferenser och ditt telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av ditt medlemskap, inbjudningar till årsstämma och informationsmöten, utskicka av nyhetsbrev, inbjudningar till event alternativt annat arbete för organisationen.

Profilering

När du använder vår hemsida kan vi komma att samla in och analysera din IP-adress, ditt surfbeteende på vår sajt (”Profileringsdata”). I detta arbete använder vi oss tex av verktyget Google Analytics. Vår analys av Profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra medlemmar i allmänhet och möjliggör även att vi kan utveckla vår hemsida så den blir mer relevant för dig, så kallat profilering. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.

För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg.

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra samarbetspartners.

Var behandlas dina personuppgifter geografiskt?

Vi behandlar dina personuppgifter inom EES samt information relaterad till våra volontärer, praktikanter eller studenter hos vår systerorganisation, Dandelion Africa Kenya (detta gäller endast om du är ansluten som volontär, praktikant eller student).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt medlemskap eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap eller fullgöra vårt avtal. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Via anslutning av medlemskap lämnat du ditt samtycke till att ta emot marknadsföring / nyhetsbrev via e-post från oss. Vi kommer då att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig, ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Profileringsdata raderas efter 6 mån från insamling eller tidigare om du motsatt dig profilering på det sätt som framgår av nästa stycke.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina personuppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar personuppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål och radera berörda personuppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

Fram till den 25 maj 2018 behöver du enligt lag, för att ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig, ansöka om detta skriftligen genom en handling som är undertecknad av dig personligen. Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företagshantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. Dandelion Africa Sverige använder inte cookies men kan ta beslut om detta när som helst. När du besöker vår webbplats sparas då cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies och används för att hålla reda din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies.