Vår vision är att sprida kunskap, medvetenhet och att uppmuntra till engagemang genom att skapa hållbara lösningar för att förbättra hälsa och skapa försörjningsmöjligheter för kvinnor och ungdomar i våra arbetsområden.

Om Dandelion Africa

Dandelion Africa är en icke-statlig organisation som arbetar för att förbättra och möjliggöra politiskt inflytande, hälsa och försörjningsmöjligheter för kvinnor och ungdomar i marginaliserade områden i Kenya.

Dandelion Africa Sverige är en ideell förening som bildades år 2012. Föreningen består av en styrelse, aktiva medlemmar och volontärer som tillsammans arbetar för att stödja och främja Dandelion Africas arbete på plats i Kenya och i Sverige.

Vårt arbete

Dandelion Africa arbetar med projekt som berör samhälle och rättigheter, ungdomar, hälsa och entreprenörskap.

Läs mer om våra olika program.

dandelion_photo2021
AfterlightImage 4

Stöd oss

Vill du veta mer om hur du kan stötta vårt arbete? Eller är du kanske intresserad av att volontärarbeta, göra praktik eller skriva ditt examensarbete i Kenya?

Vi söker ständigt nya personer som vill engagera sig i vår verksamhet och hjälpa oss att föra arbetet framåt.